Kurativ behandling af lokal avanceret ikke-småcellet lungekræft