DOLG blev etableret af repræsentanter fra de onkologiske afdelinger i 1997. Medlemmer af DOLG er læger, der arbejder med onkologisk behandling af lungecancer.

DOLG deltager også i Dansk Lungecancer Gruppe (DLCG) som opstod i år 2000 med deltagelse af DOLG, Dansk Lunge Cancer Register, arbejdsgrupper fra Lungemedicin, Thoraxkirurgi, Patologi samt andre specialer og samarbejdspartnere.