Dansk Lunge Cancer Gruppe

RADS Behandlingsvejledninger

European SocieTy for Radiotherapy & Oncology

American Society of Clinical Oncology

European Society for Medical Oncology

European Thoracic Oncology Platform