Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe (DOLG)

Referenceprogram 2018

Forord:

DOLG består af onkologiske speciallæger, der beskæftiger sig med behandling af lungekræft og som repræsenterer de onkologiske afdelinger i Danmark. Referenceprogrammet er udarbejdet for at skabe konsensus om den onkologiske lungekræft behandling i DK og for at sikre at patienterne får et ensartet behandlingstilbud på tværs af afdelinger og regioner.
DOLG´s rekommandationer bygger på videnskabelig evidens. Indførelse af ny behandling i DK kræver, at der foreligger videnskabelige undersøgelser der underbygger effekten. Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin - KRIS - koordinerer ibrugtagning af ny sygehusmedicin og nye indikationer på tværs af regioner og sygehuse. Via KRIS har regionerne det overordnede ansvar for at sikre ensartet kvalitet på tværs af regionerne, herunder at indføre ny godkendt medicin, samt medicin med nye godkendte indikationer. DOLG ansøger ved udarbejdelse af KRIS om national ibrugtagning af godkendt kræftmedicin, hvorefter lægemidlet ved godkendelse indføres som et alment anvendt behandlingstilbud til en patientgruppe, og lægemidlet vil efter KRIS godkendelse være tilgængeligt på de behandlende sygehusafdelinger.
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er endnu en regulerende instans i forhold til hvilke behandlingsregimer, der anvendes i DK til onkologisk behandling af lungekræft patienter i 1. og 2. linie. Da der mangler direkte sammenlignelige undersøgelser af flere præparater, der har samme indikationsområde, men som hver især er godkendt ud fra effekt data, har prisen fået en afgørende rolle for hvilket præparat, der skal tilbydes hovedparten af patienterne. Behandlingstilbuddet styres således i høj grad af både pris og effekt data. Referenceprogrammet bygger på effektdata og toxicitetsdata som det styrende for behandlingsvejledningen.
For vores patienter og som behandler af lungekræft er det glædeligt, at der er så positiv en udvikling både indenfor de stråleterapeutiske teknikker, men nu også for den medicinske behandling af lungekræft, hvilket forventer at afspejle sig i en fortsat forbedring af overlevelse.
Flere spændende stoffer har vist lovende resultater og særligt immunterapien har fået en vigtig plads i behandling af lungekræft, om end ikke alle patienter har gavn af denne behandling. Der forskes til stadighed på at kunne optimere patient selektionen, så den rigtige patient tilbydes den rigtige behandling.

Karin Holmskov Hansen
Formand for DOLG.

initContextMenu();
123
FORMAND
Overlæge
Karin Holmskov Hansen
Odense Universitetshospital

KASSERER
Afdelingslæge, PhD
Mette Pøhl
Rigshospitalet

SEKRETÆR
Overlæge, PhD
Marianne Knap
Aarhus Universitetshospital

Næste møder:
10/10-2019 - Odense
3/12-2019 - Aarhus
5/2-2020 - RH